Home

Hoe het ooit allemaal begon:Ergens tussen februari en maart in 1952 …..


….. Fanfare “Vrij Vooruit” trok door de straten van Eisden-Dorp en op de tonen van vrolijke carnavalsmuziek kwamen de mensen in de Geeststraat, de Dorpstraat en de Populierenstraat naar buiten. Enkele verklede personen stapten achter de fanfare aan. Maar een echte carnavalstoet is het niet geworden. “Komop jongens!” riepen de vier verklede “volgend jaar beter en met enkele groepen deelnemen, zodat we een echte carnavalstoet op de been krijgen” voegden ze eraan toe. Er kwamen die dag zelf geen mensen meer bij, maar het werd toch een echte carnavalsuitstap met de fanfare en de vele stopplaatsen aan de (toen) 27 cafés in het dorp. Het was een poging van vier man met name: Pierre Ramakers, Flor Vanloffeld, Albert Cardinaels en Arie Erkamp (de aanstokers)Ergens in 1953 …..


….. De Pauwengraaf startte een echt "comité" waarin mensen van Eisden-Dorp en Eisden Pauwengraaf en de cité zetelden. Het startschot was gegeven en de zaak kwam goed aan het rollen en men was vertrokken. Er werd ook een naam aan de groep gegeven. "Van Eisder Geis tot Bosbeir". - Eisder Geis: genoemd naar de Geeststraat in Eisden, geist of spook, geisten van het veldje. - Bosbeir: genoemd naar de mannen die in de grindgroeven en de bossen rond en voor de koolmijn van Eisden werkten. Dit waren kerels als beren, bosbeer of bosbeir. Daarom is het embleem een spook en een beer die arm in arm dansen op de vrolijke tonen van carnavalsmuziek. In die tijd werden de carnavalswagens nog eigenhandig gemaakt en trokken de jaarlijkse stoeten van Eisden-Dorp naar de Pauwengraaf en omgekeerd.

Rond 1960 …..


….. Eisden-Dorp scheurde zich los van de Pauwengraaf en hield in eigen dorp enkel nog een jeugdstoet waaraan in 1964 ook een einde kwam.


In 1977 …..
                                         ….. Startte Eisden-Dorp opnieuw met zijn prinsaanstellingen en carnavalsstoeten onder 

                                         dezelfde naam. Ditmaal echter zonder de Pauwengraaf. De Pauwengraaf startte zijn eigen

                                         groep, "De Orde van de Pauw". Heden ten dage genaamd "Eisdens Pauwen".


Het jaar 1991 …..


….. Het nieuws kwam dat "Van Eisder Geis tot Bosbeir" het voor bekeken hield door de vergrijzing binnen de groep. Deze werd prompt overgenomen en verder gezet door een canavalsgroep van de Carrera. Deze groep was K.V. De Doortrappers. Er waren ook drie ouderdomsdekens die de groep niet konden achterlaten. Dit waren Grootvorst Pierre Ramakers, President André Janssen en schatbewaarder Theo Paredis.Tussen de jaren 1977 en 1990 …..


….. Telde Eisden-Dorp vele carnavalsgroepen. We sommen er enkele op: De Brikkebekkers, De Krogebossers, Leute en Plezier, Gouden Nagel, Ons Huis, Geisten van het Veldje, Eisden Sportivo, De Pumpeleire, Harmonie Vrij Vooruit, Briggelmusschen, Merelfluiters, Lustige Katers, Kiezelberen, Zandmarine, Bierhuisje, Morteldraaiers, Maasratten, De Toffe Cocco's, Boemeleire, Blitz, Alte Kameraden, Collega's, Eisder Jeugd, Judden van Vucht, Doortrappers, Kaojung, enz.En ergens in deze hele geschiedenis …..


….. Veranderde de naam “Van Eisder Geis tot Bosbeir” in “Van Eisder Gijs tot Bosbeir”.